TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU

Kam na letní tábor v roce 2019

Stalo se již tradicí, že celoroční práci s dětmi zakončujeme letním táborem. A tak i část těch nasledujících „velkých“ prázdnin hodlají naše oddíly strávit někde uprostřed přírody. Aby nám jedno místo nezevšednělo, snažíme se být každý rok někde jinde. Převážně se jedná o stálá tábořiště se stany s podsadou a podlážkou, někde v lesích, bez vymožeností jako je elektřina, bazén a podobně. Občas se ovšem stane, že neseženeme vhodné místo. V takovém případě máme v zásobě naše tábořiště v Kunčině Vsi.

Níže jsou uvedeny základní informace o našem letošním letním táboře. Jakmile budeme znát nějaké další podrobnosti, objeví se na této stránce.

Kunčina Ves 29. 6. – 13. 7. 2019 [so–so]

věková skupina dětí:7–14 let
cena za osobu:3100 Kč (pro sourozence zřejmě o něco méně)
kontaktní osoba:Slávek Guláš Zmek
tel. 608 178 264
e-mail: szmek@volny.cz
ke stažení:předběžná přihláška

Tábory které pořádáme nejsou nějakou „hurá akcí“ pár nadšenců, ale tradičními a léty ověřenými letními tábory, které musí schválit Česká tábornická unie pod níž patříme. Tím je i zaručeno, že jsme hlášeni na příslušné hygienické stanici, která pravidelně provádí kontroly. Všichni účastníci jsou samozřejmě pojištěni.

Patnáct dní je docela dlouhá doba. Abychom tedy neumřeli hlady, jezdí s námi i zručný kuchař či kuchařka z řad (ex)Kompasáků, který se snaží 5× denně připravit něco dobrého k snědku. Vzhledem k tomu, že si s sebou občas přiveze i své ratolesti, tak se opravdu snaží. Při různých hrách a soutěžích se občas stane, že si někdo z nás něco „udělá“. Pro tento případ je nám k dispozici zdravotník (zdravotnice). Opět se jedná o Kompasáka, který navíc úspěšně prošel kurzem Českého červeného kříže a získal tak akreditaci Ministerstva školství „Zdravotník zotavovacích akcí pro mládež a dorost“. Stane-li se něco vážnějšího, není problém zajet autem k lékařce v nedalekém městečku.

Tábor znamená pro děti hlavně mnoho her a zážitků, ale také prověří jejich samostatnost a schopnost pomoci kamarádům ve chvíli, kdy to potřebují. Máte-li zájem poslat své dítě na některý z našich letních táborů, kontaktujte prosím příslušnou osobu.

Jak a kam platit

Platbu letního tábora lze uskutečnit několika způsoby:
  • hotově na některé z pravidelných schůzek příslušného oddílu
  • hotově na předtáborové schůzce s rodiči
  • převodem na náš bankovní účet

Číslo účtu je 2900073386/2010 (Fio). Abychom mohli platby lépe identifikovat, prosíme o uvedení variabilního symbolu, jenž lze najít na závazné přihlášce Vašeho dítěte.

Obecné formuláře ke stažení

Zdravotní způsobilost dítěte

Každé dítě účastnící se zotavovací akce (letního nebo zimního tábora, ...) musí mít doklad o zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Tento posudek má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Zdravotní způsobilost vedoucího (instruktora)

Obdobně jako děti i všichni vedoucí (instruktoři) na zotavovací akci (letní nebo zimní tábor, ...) musí být k této činnosti zdravotně způsobilí. Zdravotní způsobilost vedoucího (instruktora) posuzuje a posudek vydává jeho ošetřující praktický lékař.