TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU

Ostatní hry

Lidi

 klubovna  tužka, papír, kostka, žetony, „peníze“

Každý hráč se stává vládcem na svém panství a je neomezeným feudálem, který kontroluje v podstatě každou činnost svých poddaných. Každé kolo svým poddaným zadá, co budou dělat a ti pak bez remcání s písní na rtech naklusají kam mají a radostně plní svěřený úkol. Je možnost šesti základních činností: pracovat, hlídat, množit se, krást peníze, loupit lidi a stavět hrad.

 • Pracovat – Každý jeden pracující človíček vydělá jeden zlaťák, který se hned přikutálí do vaší kasičky.
 • Hlídat – Hlídači dávají pozor, aby se ty penízky z vaší kasy cizím zaviněním neodkutálely.
 • Množit se – Protože lidí není nikdy dost, vždycky se hodí nějaké nové si namnožit. Vcelku logicky lze na tuto činnost určit pouze sudý počet vašich lidiček.
 • Krást peníze – Zde asi není co vysvětlovat, jeden zloděj ukradne jeden zlaťák.
 • Loupit lidi – Zde asi také ne, jeden lupič odtáhne toliko jednoho člověka.
 • Stavět hrad – Hrad staví pět lidí a stojí to pět zlatých. Tato investice se však téměř určitě vyplatí, neboť hrad (popřípadě hrady) pak vydatně pomáhá bránit Vaše panství.

Příprava:
Pro samotnou hru je potřeba tužka a formulář pro každého hráče. Dále hrací (šestistěnná) kostka, žetony a peníze. Nejlépe se nám osvědčily kameny z deskové hry Go. Černé znázorňují zlaťáky a bílé samotné lidi.

Průběh hry:
ukázka formuláře na hru Lidi, 1.2 kB Na začátku tedy každý hráč obdrží tužku, formulář a 10 žetonů (kamenů) znázorňující 10 lidí. Poté hráči vypíší do formuláře počty lidí, kteří se budou v tomto kole věnovat různým činnostem. Vyplňování je tajné. Když mají všichni hráči určené úkoly pro své poddané, začne se formulář postupně odshora vyhodnocovat.

 1. Práce – Každý hráč si vezme tolik zlatých kolik jeho poddaných pracovalo.
 2. Hlídání – Bere se v potaz, pouze v případě, že u hráče někdo kradl nebo loupil. V případě že ne, hlídači přesto hlídají a toto kolo je nelze předisponovat na nějakou jinou činnost.
 3. Množení se – Hráč vydělí počet svých množících se poddaných dvěma a vezme si příslušný počet nových žetonů znázorňujících lidi. Od příštího kola se můžou tito noví lidé normálně zapojit do jedné ze šesti činností.
 4. Kradení peněz – Hráč oznámí kolik jeho lidí kradlo u kterého spoluhráče (už při vyplňování musí hráč nějak označit cílového spoluhráče a pak to již nesmí změnit) a zmíněný spoluhráč oznámí kolik jeho poddaných v tomto kole hlídalo. Každý hlídající uhlídá dva zloděje. Pokud obránce neuhlídal všechny zloděje, vezme si útočník od obránce příslušný počet zlatých. Poté se vyhodnotí souboj: žeton označující hlídače, který zachytil zloděje se postaví proti dvěma žetonům označujícím tyto zloděje a oba hráči si hodí kostkou. Každý pak přičte ke svému hodu počet svých bojujících poddaných (obránce – 1, útočník – 2) a oznámí výsledek. Pokud je jedno z čísel nižší, jsou účastníci souboje za tuto stranu mrtvi a jejich žetony se vrátí do společné zásoby žetonů, pokud je souboj nerozhodný, nic se nestalo.
 5. Loupení lidí probíhá naprosto stejně jako kradení peněz, jen s tím rozdílem, že jeden hlídač uhlídá tři lupiče.
 6. Hrad staví pět lidí a stojí pět zlatých. Od příštího kola pak hrad působí jako jeden hlídající člověk, který ovšem nepodstupuje souboje. Útočníky pouze zarazí.

Příklad souboje:
Milan se rozhodne sedmi svými poddanými krást u Vojty. Vojta hlídá pouze třemi lidmi, tudíž si Milan vezme od Vojty jeden zlaťák (7 - 3 * 2). Poté se vyřeší souboje. V prvním souboji padne Vojtovi 1 a Milanovi také 1. Po přičtení počtu bojovníků však vítězí Milan (1 + 2 = 3) a Vojtův bojovník (1 + 1 = 2) je mrtev. Ve druhém souboji padne Vojtovi 2 a Milanovi opět 1. Souboj je tedy nerozhodný a zúčastněným bojovníkům se nic nestane. Ve třetím souboji padne Vojtovi 6 a Milanovi už potřetí 1. Milanovi bojovníci jsou tedy mrtví a Milan naštvaně oznamuje, že příště hází s jinou kostkou.

Nakonec, když jsou vyhodnoceny všechny činnosti musí každý hráč pro své poddané zaplatit potravu. Hráč zaplatí jeden zlatý za každé dva své poddané. Pokud má lidí licho, musí za toho posledního lichého zaplatit celý zlaťák. Pokud nějaký hráč nemá peníze nebo nechce zaplatit jídlo pro své poddané, tito odcházejí od svého pána pryč. Ostatní hráči jim mohou zaplatit jídlo a poddaní se přestěhují na jejich panství. Hráči se mezi sebou mohou dohodnout, kolik hladovících lidí půjde k tomu kterému hráči. Pokud je však poptávka větší než nabídka, probíhá dražba.

Tento postup (vypisování formuláře a následné vyhodnocování) se opakuje stále dokola, dokud nezůstane jenom jeden hráč, kterému se povede zničit všechny ostatní, nebo dokud to nepřestane hráče bavit (což většinou bývá dřív). Pokud chcete aby hra probíhala rychle a svižně a aby na sebe hráči navzájem útočili, zaveďte ještě pravidlo, že žádný hráč nesmí mít víc jak čtyřicet (padesát,...) poddaných.

„Lidi“ ke stažení:

Matematico

 klubovna  tužka, papír, 52 kartiček s čísly 1 - 13

Matematico se dá hrát s velkým počtem hráčů, kteří mají na papíru připravený čtverec 5×5 s 25 prázdnými poli. Jejich úkolem je postupně zapisovat každé z tažených čísel do kteréhokoli dosud prázdného pole čtverce. Číslo jednou zapsané do tabulky již dále nelze přemísťovat. Cílem hry je získat co nejvíce bodů, jimiž jsou ohodnoceny "figury", které se mu podaří při hře sestavit ve svých řádcích, sloupcích nebo ve dvou nejdelších úhlopříčkách čtverce.

Příprava a průběh hry:
Pro hru se připraví balíček 52 karet s čísly od 1 do 13, každé číslo je zastoupeno celkem 4×. Karty jsou zamíchány a postupně je z balíčku vytaženo 25 karet, číslo tažené karty je řečeno nahlas a s prodlevami, aby je hráči mohli zapsat do tabulky. Je výhodné mít vlastní strategii, rezervovat si políčka na předpokládané figury a čekat, zda tam lze postupně umístit tažené číslo pro co největší bodový zisk.

Vyhodnocení:
Po zaplnění všech 25 políček (nejsou použity všechny kartičky) hra končí a počítá se dosažené skóre. Vyhodnocuje se zvlášť 5 čísel v každém řádku, sloupci i obou úhlopříčkách. Nezáleží na pořadí, čísla v kombinacích mohou být i přeházena, body se berou pouze jednou za nejlepší figuru.

ukázka vyhodnocení hry Matematico, 20 kB

Bodové hodnocení:

 • Dvojice – 10 bodů
 • Dvě dvojice – 30 bodů
 • Trojice – 40 bodů
 • Trojice a dvojice – 80 bodů
 • Tři jedničky + dvě třináctky – 100 bodů
 • Čtveřice – 160 bodů
 • Čtveřice jedniček – 200 bodů
 • Postupka – 50 bodů
 • Kombinace čísel 1, 10, 11, 12, 13 – 150 bodů
 • Některá figura na úhlopříčce  – navíc 10 bodů

„Matematico“ ke stažení:


Pro uložení doporučujeme použít volbu „uložit cíl jako“ z kontextové nabídky (pravé tlačítko myši). Dokumenty stažené ve formátu pdf (formát pdf) si můžete přečíst pomocí programu Adobe Reader.