TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU

70. léta – počátky Kompasu

Historie Kompasu se začíná psát na podzim roku 1972 a je spojena se jménem Víti Nováčkové-Cihlářové, která na tehdy jen formálně existující pionýrskou skupinu při základní škole Antonínská 3 v Brně přivedla svůj oddíl Delfíni a kolem něj začala spolu s partou prvních nadšenců budovat skutečně funkční oddíly.

Hned v prvním roce existence dokázala generace zakladatelů nejen vymyslet jméno a znak skupiny vystihující náplň její činnosti, ale také získat a opravit do použitelné podoby klubovnu na Smetanově 11 a zorganizovat první větší akce včetně letního tábora u Jedovnic.

80. léta – Kompas v plném květu

Kompas se rozrůstá co do počtu členů i pořádaných akcí. Od počátku je nejcennější devizou soudržnost kolektivu vedoucích a instruktorů – drtivá většina vedoucích se rekrutuje z řad vlastních odchovanců a zůstává na skupině řadu let, většinou dokud neodchová další oddíl a z něj své nástupce. Koneckonců i Víťa vydržela coby skupinářka až do roku 1982, kdy ji vystřídala Jana (Pešková-Návratová), jedna z těch, kdo spolu s Vítěnkou Kompas křísili k životu...

V druhé polovině 80. let už má Kompas tři (průběžně opravované) klubovny – „centrální“ na Smetanově, dílničku technického oddílu na Lidické a miniklubovnu oddílu Nika na dolním konci Smetanovy ulice. Mimoto jsme získali a upravili sklad – stále rostoucí počet organizovaných táborů a dalších akcí totiž vyžadoval stejně rostoucí množství inventáře, který bylo nutno někde uložit.

Turisticko-tábornické akce, které od počátku tvořily těžiště činnosti Kompasu, dosahují tou dobou vrcholu: každým rokem se organizuje 8 až 10 letních táborů, od velkých se stálou základnou až po malé oddílové „puťáky“ po horách Moravy, Slovenska, ale také Rumunska či Bulharska.

90. léta – zlom

Stejně jako všechny organizace podobného typu prošel Kompas po roce 1989 řadou změn. Následkem těchto změn byla – na rozdíl od mnoha jiných dětských organizací – transformace, nikoli zánik sdružení. Nejvýznačnější mezníky vývoje v 90. letech:

přelomový rok 1990:
 • odchod části členstva k Junákům, kde dodnes úspěšně fungují jako 15. junácké středisko Kompas a ke kompasovské tradici se hlásí nejen svým názvem
 • přechod zbývající části Kompasu do České tábornické unie, kde se stává jedním z jejích prvních dětských klubů
 • Jana předává vedení této části Kompasu Pedrovi (Pavel Mádr), od základu se mění stanovy pro práci s dětmi i pro hospodaření
 • následkem restitucí výpověď ze všech kluboven – začátek hledání náhradních prostor pro klubovou činnost oddílů
Dále v průběhu 90. let:
 • stěhování do nové klubovny na Grohově 4, její opravy a zařizování
 • boj s úbytkem dětí v oddílech – krizi prohlubuje odchod početně silného oddílu DaV (Delfíni a Vlaštovky), který se na čas osamostatnil, aby se po pár letech v pozměněné sestavě zase vrátil zpět...
 • postupná konsolidace klubu v nových podmínkách
 • i 90. léta měla na Kompase své výrazné osobnosti, díky nimž jsme nelehké období překonali
 • budování táborové základny v Brzkově u Přibyslavi
 • pravidelná setkávání bývalého a současného členstva na každoročních kompasáckých bálech a každých 5 let na narozeninách Kompasu
 • ve vedení Kompasu se po Pedrovi vystřídali: 1992–1993 TG (Tom Gryc), 1994–1997 Kokos (Radek Kos), 1997–2000 Romko (Roman Krčmář)

Po roce 2000 – téměř současnost

Opět jen heslovitě:
 • ustálil se počet oddílů, vedoucích i akcí včetně letních táborů – každoročně se konají zhruba tři
 • trvá snaha o početnější členskou základnu
 • pravidelné proškolování vedoucích v rámci České tábornické unie; také zdravotníci a hospodáři táborů procházejí pravidelným školením
 • účast na akcích pro dětské kluby ČTU a samostatné organizování některých těchto akcí
 • vedení Kompasu postupně převzali: 2001–2002 Jakub Geisler, 2003–2004 Blanka Návratová, 2005–2006 Viktor Ohlídal, 2007 Kateřina Vondráková, 2008 Tomáš Geisler od roku 2009 Bohuslav Zmek
Sepsala: Jana Návratová