TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU

Tábory z let 2011–2015

2011

Milíčov (Jihlavsko) Tamara a Luskouni podsady

2012

Kunčina Ves (Lysicko) Tamara a Luskouni podsady

2013

Kunčina Ves (Lysicko) Tamara podsady

2014

Kunčina Ves (Lysicko) Tamara podsady
Kunčina Ves (Lysicko) Velcí podsady

2015

Nový Kanclíř Tamara podsady